Monday , 18 February 2019
Home »

Blog Archives

Tất Cả Chúng Ta Đều Hành Xử Cảm Tính

Tất Cả Chúng Ta Đều Hành Xử Cảm Tính ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Tất Cả Chúng Ta Đều Hành Xử Cảm Tính – Richard H. Thaler Tất Cả Chúng Ta Đều Hành Xử Cảm Tính “Tất cả chúng ta đều hành xử cảm tính kể cho chúng ta câu chuyện đằng sau những kiến thức quan trọng nhất trong kinh tế học hiện đại. Nếu bị kẹt trong thang máy với một học …

Read More »

Cú Hích

Cú Hích ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Cú Hích – Richard H. Thaler, Cass R. Sunstein Cú Hích Mỗi ngày, chúng ta thực hiện đủ loại quyết định, nhưng đáng tiếc là chúng ta thường có những lựa chọn tồi tệ. Lý do, theo các tác giả, là vì con người dễ bị tác động bởi nhiều định kiến khác nhau, mà lắm lúc chúng làm ta …

Read More »