Wednesday , 20 February 2019
Home »

Blog Archives

Sống Theo Phương Thức 80/20 – Living The 80/20 Way

Sống Theo Phương Thức 80/20 - Living The 80/20 Way ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Sống Theo Phương Thức 80/20 – Living The 80/20 Way – Richard Koch Sống Theo Phương Thức 80/20 – Living The 80/20 Way (Tái Bản 2017) Ở quyển sách này, tác giả của nguyên lý 80/20 tập trung chỉ cách để thành công trong cuộc sống cũng như trong sự nghiệp. Theo ông, chìa khóa của sự thành công là …

Read More »

Quản Lý 80/20

Quản Lý 80/20 ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Quản Lý 80/20 – Richard Koch Quản Lý 80/20 Bạn muốn đơn giản hóa công việc và cuộc sống của mình? Khối lương công việc bạn phải đối mặt lớn đến nỗi bạn thường chậm tiến độ? Dường như công việc kiểm soát bạn, chứ không phải ngược lại? Nếu vậy, bạn không phải là người duy nhất. Rất nhiều …

Read More »

Nguyên Lý 80/20 – Bí Quyết Làm Ít Được Nhiều

Nguyên Lý 80/20 - Bí Quyết Làm Ít Được Nhiều ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Nguyên Lý 80/20 – Bí Quyết Làm Ít Được Nhiều – Richard Koch guyên Lý 80/20 – Bí Quyết Làm Ít Được Nhiều Nguyên lý 80/20 đã có từ rất lâu và có những ảnh hưởng không nhỏ đến thế giới ngày nay, nhưng đây lại là cuốn sách đầu tiên hướng dẫn bạn cách sử dụng nguyên lý này …

Read More »