Sunday , 24 February 2019
Home »

Blog Archives

Dù Của Bạn Màu Gì?

Dù Của Bạn Màu Gì? ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Dù Của Bạn Màu Gì? – Richard N. Bolles Dù Của Bạn Màu Gì? Nếu chúng ta có một thứ giống như miếng đề-can dán xe toàn quốc, thì miếng đề-can của năm sẽ là: “Tôi thất nghiệp, tôi không tìm được việc làm, và tôi đã thử mọi cách.” Tất nhiên không phải ai cũng trưng nó ra; dù …

Read More »

Chiếc Dù Của Bạn Màu Gì? Bí Quyết Chọn Nghề

Chiếc Dù Của Bạn Màu Gì? Bí Quyết Chọn Nghề ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Chiếc Dù Của Bạn Màu Gì? Bí Quyết Chọn Nghề – Richard N. Bolles Chiếc Dù Của Bạn Màu Gì? Bí Quyết Chọn Nghề Nếu chúng ta có một thứ giống như miếng đề-can dán xe toàn quốc, thì miếng đề-can của năm sẽ là: “Tôi thất nghiệp, tôi không tìm được việc làm, và tôi đã thử mọi cách.” …

Read More »