Thursday , 24 January 2019
Home »

Blog Archives

Cẩm Nang Tư Duy Ngụy Biện

Cẩm Nang Tư Duy Ngụy Biện ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Cẩm Nang Tư Duy Ngụy Biện – Richard Paul – Linda Elder Cẩm Nang Tư Duy là cuốn sách kỹ năng dành cho mọi độc giả, từ học sinh, sinh viên đến các giảng viên, các nhà nghiên cứu, doanh nhân, người đã đi làm cũng như quý phụ huynh… muốn nâng cao năng lực tư duy của mình. Học …

Read More »

Cẩm Nang Tư Duy Kĩ Thuật

Cẩm Nang Tư Duy Kĩ Thuật ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Cẩm Nang Tư Duy Kĩ Thuật – Richard Paul – Linda Elder Cẩm nang tư duy Kỹ Thuật – Dựa trên các Khái niệm và Công cụ Tư duy Phản biện. “Sau khi lang thang một đoạn đường giữa những tảng đá ảm đạm, tôi đã đến được lối vào một chiếc hang rất lớn… Hai cảm xúc trái ngược …

Read More »

Cẩm Nang Tư Duy Đạo Đức

Cẩm Nang Tư Duy Đạo Đức ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Cẩm Nang Tư Duy Đạo Đức – Richard Paul – Linda Elder Cẩm nang tư duy đạo đức: dựa trên các khái niệm và công cụ tư duy phản biện Bộ sách Cẩm nang tư duy gồm có các quyển Cẩm nang tư duy ngụy biện, cẩm nang tư duy lịch sử, sách cẩm nang tư duy đạo đức, cẩm …

Read More »