Saturday , 16 February 2019
Home »

Blog Archives

Những Người Khổng Lồ Trong Giới Kinh Doanh

Những Người Khổng Lồ Trong Giới Kinh Doanh ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Những Người Khổng Lồ Trong Giới Kinh Doanh – Richard S.Tedlow Những Người Khổng Lồ Trong Giới Kinh Doanh Đây là cuốn sách viết về những người Mỹ làm tốt nhất việc thành lập và phát triển những doanh nghiệp mới. Nó nói về những con người đã phá vỡ những nguyên tắc cũ và tạo ra những nguyên tắc …

Read More »