Saturday , 16 February 2019
Home »

Blog Archives

Phương Pháp Làm Việc Với Mọi Người

Phương Pháp Làm Việc Với Mọi Người ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Phương Pháp Làm Việc Với Mọi Người – Rick Brinkman, Rick Kirscher Phương Pháp Làm Việc Với Mọi Người được tác giả viết nhằm mục đích giúp bạn nhận thức và phối hợp các yếu tố của sự giao tiếp một cách hữu hiệu. Để từ đó, bạn sẽ có cách làm việc với mọi người một cách hiệu quả, …

Read More »