Monday , 21 January 2019
Home »

Blog Archives

The Trending – Xu Hướng

The Trending – Xu Hướng ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

The Trending – Xu Hướng – Rio Creative The Trending – Xu Hướng Trải nghiệm trong ngành thiết kế sáng tạo tại Việt Nam, có một sự thật, Marketing – Design hay Marketer – Designer, dù “nằm gai nếm mật” cùng nhau nhưng lại sống trong hai thế giới khác biệt. Các Marketer làm việc với góc nhìn kinh doanh, …

Read More »