Monday , 21 January 2019
Home »

Blog Archives

Khoảng Cách Từ Nói Đến Làm

Khoảng Cách Từ Nói Đến Làm ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Khoảng Cách Từ Nói Đến Làm – Jeffrey Pfeffer, Robert I. Sutton Khoảng Cách Từ Nói Đến Làm – Các Doanh Nghiệp Thông Minh Đã Biến Lý Thuyết Thành Hành Động Như Thế Nào? Tại sao lại có quá nhiều khoảng cách giữa những điều mà các công ty biết là họ nên làm với những việc họ thực sự …

Read More »