Saturday , 19 January 2019
Home »

Blog Archives

Thương Lượng Với Quỷ Dữ

Thương Lượng Với Quỷ Dữ ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Thương Lượng Với Quỷ Dữ – Robert Mnookin Thương Lượng Với Quỷ Dữ Trong đời sống, bạn có thể phải đối mặt với những tình thế khó khăn, hoặc một đối tác kinh doanh lừa dối và chơi xấu, hoặc người bạn đời tranh chấp tài sản khi cuộc hôn nhân đổ vỡ, hoặc một cuộc thương lượng đầy cam …

Read More »