Sunday , 24 February 2019
Home »

Blog Archives

Khác Biệt Từ Nghệ Thuật Quản Trị Khách Hàng

Khác Biệt Từ Nghệ Thuật Quản Trị Khách Hàng ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Khác Biệt Từ Nghệ Thuật Quản Trị Khách Hàng – Robert Solomon Khác Biệt Từ Nghệ Thuật Quản Trị Khách Hàng “Sáng tạo” và “chiến lược” có lẽ là hai từ thường nghe nhất khi nhắc về một công ty quảng cáo (agency), nhưng agency có thể sáng tạo tuyệt vời với chiến lược sắc sảo mà vẫn … mất …

Read More »