Sunday , 24 February 2019
Home »

Blog Archives

Thu Hút Và Giữ Chân Nhân Tài

Thu Hút Và Giữ Chân Nhân Tài ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Thu Hút Và Giữ Chân Nhân Tài – Roberta Chinsky Matuson “Thu Hút Và Giữ Chân Nhân Tài là cuốn sách mà bạn sẽ không thấy trên các giá sách thông thường về khoa học quản lý. Trong đời sống kinh doanh có đủ mọi hoạt động: tài chính, tiếp thị, quản trị, nghiên cứu… và lãnh vực nào cũng …

Read More »