Sunday , 24 February 2019
Home »

Blog Archives

Nhân Tài Của Bạn – Họ Là Ai ?

Nhân Tài Của Bạn - Họ Là Ai? ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Nhân Tài Của Bạn – Họ Là Ai ? – Robin Stuart-Kotze, Chris Dunn Nhân Tài Của Bạn – Họ Là Ai ? Cuốn sách cho bạn những lời khuyên hữu ích và thiết thực khi thu dụng nhân tài cho công ty/ doanh nghiệp. Cuốn sách này hương dẫn bạn cách:Khích lệ nhân viên khi họ hoàn thành tốt …

Read More »