Wednesday , 20 February 2019
Home »

Blog Archives

Bạn Chính Là Thông Điệp

Bạn Chính Là Thông Điệp ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Bạn chính là thông điệp trình bày những kỹ năng giúp xây dựng hình ảnh và phong cách phát biểu lôi cuốn, hấp dẫn người nghe. Với bốn yếu tố cần thiết của một người giao tiếp giỏi: Có chuẩn bị, thoải mái, tận tâm và thú vị, thông điệp của bạn sẽ được truyền đi một cách hiệu quả.

Read More »