Tuesday , 19 February 2019
Home »

Blog Archives

64 Nước Cờ Trên Bàn Thương Lượng

64 Nước Cờ Trên Bàn Thương Lượng ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

64 Nước Cờ Trên Bàn Thương Lượng – Roger Dawson 64 Nước Cờ Trên Bàn Thương Lượng – Thương trường như chiến trường. Đối với những nhà kinh doanh, chiến lược gia luôn là những người đứng đầu, những thuyền trưởng tài ba của con thuyền với những thuyền viên là nhân viên trong công ty. Vận mệnh con thuyền …

Read More »