Wednesday , 20 February 2019
Home »

Blog Archives

Đón Đầu Xu Hướng

Đón Đầu Xu Hướng ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Đón Đầu Xu Hướng – Rohit Bhargava Đón Đầu Xu Hướng Một xu hướng lớn là một quan sát đã qua sàng lọc độc đáo về hiện tại đang thay đổi nhanh chóng. Các xu hướng lớn không bao giờ là những dự đoán về thế giới trong hai mươi năm tới. Những dự đoán đó hầu hết là đoán …

Read More »