Tuesday , 19 February 2019
Home »

Blog Archives

Lối Mòn Của Tư Duy Cảm Tính

Lối Mòn Của Tư Duy Cảm Tính ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Lối Mòn Của Tư Duy Cảm Tính – Ori Brafman, Rom Brafman Lối Mòn Của Tư Duy Cảm Tính Dựa trên những nghiên cứu sâu sắc về các lĩnh vực tâm lý xã hội, kinh tế học hành vi và hành vi tổ chức, nhà lý luận xã hội học nổi tiếng Ori Brafman đã khám phá ra nhiều tác …

Read More »