Wednesday , 20 February 2019
Home »

Blog Archives

Sam Walton – Cuộc Đời Kinh Doanh Tại Mỹ

Sam Walton - Cuộc Đời Kinh Doanh Tại Mỹ ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Sam Walton – Cuộc Đời Kinh Doanh Tại Mỹ – Sam Walton Sam Walton – Cuộc Đời Kinh Doanh Tại Mỹ là cuốn sách tự truyện của Sam Walton, xoay quanh việc xây dựng đế chế Wal – Mart hùng mạnh của ông, đã được Giám đốc điều hành nối tiếng của WalMart, Sandra Kurtzig mô tả như một câu …

Read More »