Tuesday , 19 February 2019
Home »

Blog Archives

Đảo Bí Ẩn

Đảo Bí Ẩn ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Đảo Bí Ẩn Đảo bí ẩn của nhà văn Sebastian Fitzek do Phan Ba dịch. Fitzek là một trong những nhà văn nổi tiếng nhất của dòng tiểu thuyết kinh dị tiếng Đức. Tác phẩm này là tác phẩm đầu tay và cũng là tác phẩm bán chạy trên khắp thế giới của ông ấy. Sách của ông đã được dịch ra 25 thứ tiếng. …

Read More »