Tuesday , 19 February 2019
Home »

Blog Archives

AirAsia

AirAsia ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

AirAsia – Sen Ze, Jayne Ng AirAsia – Không có đường tắt đi đến thành công nhưng luôn có con đường ngắn nhất! Không phải mọi ghế ngồi trên máy bay lúc cất cánh đều có người ngồi. Thay vì để ghế trống, AirAsia sẵn sàng cung cấp chúng ở những mức giá rẻ đáng kinh ngạc. Bán những chỗ …

Read More »