Wednesday , 20 February 2019
Home »

Blog Archives

Lãnh Đạo Chiến Lược Và Quản Trị Chiến Lược

Lãnh Đạo Chiến Lược Và Quản Trị Chiến Lược ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Lãnh Đạo Chiến Lược Và Quản Trị Chiến Lược – Shand Stringham Lãnh đạo chiến lược và Quản trị chiến lược giải thích phương thức làm việc của các nhà lãnh đạo – quản trị cũng như phương cách thành công trong cả hai vai trò này. Dù bạn là nhân viên mới đang tìm hiểu môi trường làm việc, …

Read More »