Wednesday , 20 February 2019
Home »

Blog Archives

Sống Với Tâm Từ

Sống Với Tâm Từ ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Sống Với Tâm Từ – Sharon Salzberg Sống Với Tâm Từ Sách này trình bày những kinh nghiệm và phương pháp tu tập mà bản thân tác giả đã học được qua nhiều năm theo đuổi tại Ấn Độ và Miến Điện. Là một trong những người sáng lập trung tâm thiền tập Insight Meditation Society tại Barre, Massachusetts, Hoa …

Read More »