Saturday , 16 February 2019
Home »

Blog Archives

Bí mật trị vì vương quốc đến quản lý công ty – Kingdomality

Bí Mật Trị Vì Vương Quốc Đến Quản Lý Công Ty ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Bí Mật Trị Vì Vương Quốc Đến Quản Lý Công Ty - Kingdomality là một câu chuyện thú vị về một vị vua gần như hoàn toàn bất lực trong việc trị vì vương quốc lộn xộn của mình khi dựa vào những ý tưởng cục bộ của các quan đại thần mà không tự mình tư duy, nhìn nhận vấn đề một cách khoa học và tổng thể.

Read More »