Wednesday , 20 February 2019
Home »

Blog Archives

Shogun Cuối Cùng

Shogun Cuối Cùng ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Shogun Cuối Cùng – Shiba Ryotaro Shogun Cuối Cùng Là cuốn tiểu thuyết về Tokugawa Yoshinobu, con trai thứ bảy của Tokugawa Nariaki, Daimyo của Mito. Mito là một trong các gosanke, ba chi của gia tộc Tokugawa đủ tư cách để được chọn làm Chinh di Đại Tướng quân. Ông lớn lên dưới sự trông nom và giám sát …

Read More »