Wednesday , 20 February 2019
Home »

Blog Archives

You Can Win – Bí Quyết Của Người Chiến Thắng

You Can Win - Bí Quyết Của Người Chiến Thắng ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

You Can Win - Bí Quyết Của Người Chiến Thắng của tác giả Shiv Khera là cuốn cẩm nang thiết thực với những thông tin và kiến thức sâu sắc mà sau khi đọc và ngấm, bạn sẽ có thể dễ dàng tự vẽ ra cho mình một kế hoạch cũng như trang bị đủ sự tự tin để từng bước đi đến đỉnh cao của thành công.

Read More »