Wednesday , 20 February 2019
Home »

Blog Archives

Kinh Tế Học Dành Cho Doanh Nhân

Kinh Tế Học Dành Cho Doanh Nhân ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Kinh Tế Học Dành Cho Doanh Nhân – Shlomo Maital Kinh Tế Học Dành Cho Doanh Nhân Kinh tế học là kiến thức không thể thiếu đối với các doanh nhân vì nó bàn đến những vấn đề mà họ phải đối mặt hàng ngày: sản xuất cái gì, bằng cách nào, với chi phí bao nhiêu, làm sao để …

Read More »