Saturday , 23 February 2019
Home »

Blog Archives

Lãnh Đạo Luôn Ăn Sau Cùng

Lãnh Đạo Luôn Ăn Sau Cùng ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Lãnh Đạo Luôn Ăn Sau Cùng – Simon Sinek Lãnh Đạo Luôn Ăn Sau Cùng Tại sao bạn muốn trở thành nhà lãnh đạo? Vì bạn muốn được giữ vai trò chỉ đạo hàng chục, hàng trăm, thậm chí hàng ngàn nhân viên? Bạn muốn được thể hiện khả năng kiểm soát? Bạn muốn tạo ra giá trị? Tập trung …

Read More »

Bắt Đầu Với Câu Hỏi Tại Sao?

Bắt Đầu Với Câu Hỏi Tại Sao? ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Bắt Đầu Với Câu Hỏi Tại Sao? – Simon Sinek Bắt Đầu Với Câu Hỏi Tại Sao? “Lần đầu tiên khi tôi khám phá ra sức mạnh của lý do TẠI SAO là khi tôi cần đến nó trong cuộc đời mình. Nó không phải là kết quả của việc theo đuổi con đường học vấn của tôi. Nó đã …

Read More »