Saturday , 16 February 2019
Home »

Blog Archives

Tha Thứ Hay Không Tha Thứ

Tha Thứ Hay Không Tha Thứ ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Tha Thứ Hay Không Tha Thứ Trong thời gian bị cầm tù tại trại giam tập trung của Đức Quốc Xã, Wiesenthal đã ngồi suốt một ngày cạnh giường của một sĩ quan SS đang hấp hối. Lúc này viên sĩ quan đang muốn được thú tội và nhận sự tha thứ từ những người đã bị ông sát hại. …

Read More »