Tuesday , 19 March 2019
Home »

Blog Archives

Người Dũng Cảm Và Kẻ Điên Rồ Trong Kinh Doanh

Người Dũng Cảm Và Kẻ Điên Rồ Trong Kinh Doanh ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Người Dũng Cảm Và Kẻ Điên Rồ Trong Kinh Doanh – Simon Zingerman Người Dũng Cảm Và Kẻ Điên Rồ Trong Kinh Doanh Ai cũng có những câu chuyện thú vị làm hành trang bước vào đời. Đó có thể là một giai thoại vui hoặc một câu chuyện tự trải nghiệm có ý nghĩa sâu sắc. Người dũng cảm …

Read More »