Tuesday , 19 February 2019
Home »

Blog Archives

Honda – Sức Mạnh Của Những Giấc Mơ

Honda - Sức Mạnh Của Những Giấc Mơ ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Honda – Sức Mạnh Của Những Giấc Mơ – Soichiro Honda Honda – Sức Mạnh Của Những Giấc Mơ Nói đến những nhà lãnh đạo doanh nghiệp huyền thoại trong thế kỷ XX không thể không nhắc đến Soichiro Honda, người sáng lập và là vị chủ tịch đầu tiên của tập đoàn Honda. Không câu nệ, màu mè, Soichiro …

Read More »