Saturday , 19 January 2019
Home »

Blog Archives

12 năm nô lệ

12 Năm Nô Lệ ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

12 năm nô lệ - câu chuyện có thật về Solomon Northup, một công dân tự do của New York, bị bắt cóc làm nô lệ tại thành phố Washington năm 1841, và được giải cứu từ một đồn điền trồng bông ở tiểu bang Louisiana năm 1853.

Read More »