Wednesday , 20 February 2019
Home »

Blog Archives

Tướng Quân Và CEO

Tướng Quân Và CEO ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Tướng Quân Và CEO – Steve Forbes, John Prevas Tướng Quân Và CEO Từ sự cộng tác lạ thường giữa Steve Forbes, chủ tịch, giám đốc điều hành và tổng biên tập của Forbes Media với giáo sư lịch sử cổ đại John Prevas, cuốn sách Tướng quân và CEO đã ra đời và đưa ra những so sánh thú …

Read More »