Monday , 18 February 2019
Home »

Blog Archives

Vị Giám Đốc Hiệu Quả

Vị Giám Đốc Hiệu Quả ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Vị Giám Đốc Hiệu Quả – Ken Blanchard, Steve Gottry Vị Giám Đốc Hiệu Quả Chắc hẳn khi cầm cuốn sách này trên tay bạn, bạn sẽ nghĩ rằng mình khoan vội đọc vì bạn chưa phải là Giám đốc hay Nhà Quản lý, cũng như vì bạn đang không hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, nhưng những giá …

Read More »