Wednesday , 20 February 2019
Home »

Blog Archives

Tư Duy Như Một Kẻ Lập Dị

Tư Duy Như Một Kẻ Lập Dị ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Tư Duy Như Một Kẻ Lập Dị – Steven D.Levitt, Stephen J. Dubner Tư Duy Như Một Kẻ Lập Dị – Mọi người thường có xu hướng suy nghĩ và hành động theo đám đông, do vậy với những vấn đề quan trọng, chúng ta thường phải hỏi xin lời khuyên từ bạn bè, đồng nghiệp và người thân. Điều …

Read More »