Friday , 22 March 2019
Home »

Blog Archives

Đuổi Theo Tốp Dẫn Đầu

Đuổi Theo Tốp Dẫn Đầu ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Đuổi Theo Tốp Dẫn Đầu – Steven J. Spear Đuổi Theo Tốp Dẫn Đầu Nhiều tổ chức gặp cạnh tranh mãnh liệt ngoài thị trường. Những tổ chức này dù có cố gắng bứt ra khỏi đoàn nhờ những khác biệt tạm thời, nhưng khoảng cách này rồi cũng chỉ thoáng qua. Nhận diện và đáp ứng một vài nhu …

Read More »