Thursday , 21 March 2019
Home »

Blog Archives

Hiện Tượng Do Thái

Hiện Tượng Do Thái ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Hiện Tượng Do Thái – Steven Silbiger Hiện Tượng Do Thái Spielberg, Brin, Dell, Seinfeld. Tất cả họ đã từng thành công một cách phi thường… và là những người Do Thái. Vì sao số người Do Thái đã vượt lên dẫn đầu trong giới kinh doanh và giới có trình độ chuyên môn tại Mỹ thật đáng kinh ngạc, …

Read More »