Sunday , 24 February 2019
Home »

Blog Archives

Nghệ Thuật Nâng Cao Chất Lượng Công Việc

Nghệ Thuật Nâng Cao Chất Lượng Công Việc ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Nghệ Thuật Nâng Cao Chất Lượng Công Việc – Sudhir Chandra Nghệ thuật nâng cao chất lượng công việc là một câu chuyện về sự nỗ lực và quyết tâm thay đổi của một nhà máy sản xuất kem địa phương để được bán kem cho một tập đoàn bán lẻ khổng lồ – một đối tượng khách hàng mà …

Read More »