Saturday , 19 January 2019
Home »

Blog Archives

Thuyết Sao Cho Phục

Thuyết Sao Cho Phục ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Thuyết Sao Cho Phục – Susan M. Weinschenk Thuyết Sao Cho Phục Tất cả chúng ta đều muốn người khác làm theo ý mình. Dù mục đích của ta là muốn người mua mua hàng, người bán bán hàng cho ta với giá hời, nhân viên chủ động làm việc hơn, hay người bạn đời vào bếp nấu bữa tối, …

Read More »