Wednesday , 20 February 2019
Home »

Blog Archives

Đấu Trường Sinh Tử

Đấu Trường Sinh Tử ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Đấu Trường Sinh Tử – Suzanne Collins Đấu Trường Sinh Tử Một thế giới tàn nhẫn trong tương lai… Đó là khi Bắc Mỹ đang dần khôi phục lại sau nhiều năm chìm trong nội chiến. Sau khi nhà nước Panem trấn áp được cuộc nổi dậy của mười ba quận, phá hủy quận 13, những người đứng đầu bộ …

Read More »