Tuesday , 22 January 2019
Home »

Blog Archives

Tự Tin Khởi Nghiệp

Tự Tin Khởi Nghiệp ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Tự Tin Khởi Nghiệp – T. Jason Smith Tự Tin Khởi Nghiệp Một trong những điểm yếu của sinh viên mới ra trường là thiếu kinh nghiệm thực tế. Điều này một phần cũng là do chương trình đào tạo trong nhà trường. Ở đó, những sinh viên này được truyền đạt rất nhiều nguyên tắc và lý thuyết căn …

Read More »