Wednesday , 20 February 2019
Home »

Blog Archives

Bí Quyết Dùng Người

Bí Quyết Dùng Người ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Bí Quyết Dùng Người – Tạ Ngọc Ái Bí Quyết Dùng Người với nội dung phong phú, văn phong giản dị, dễ hiểu sẽ cung cấp cho bạn những phương pháp chiêu dụng người tài và cách thức tổ chức nhân lực tuyệt vời, cách sắp xếp nhiệm vụ phù hợp với năng lực và thế mạnh riêng của từng …

Read More »

Bí Quyết Bán Hàng 5 Phút

Bí Quyết Bán Hàng 5 Phút ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Bí Quyết Bán Hàng 5 Phút – Tạ Ngọc Ái Bí Quyết Bán Hàng 5 Phút Trong thương trường cạnh tranh gay gắt, người bán hàng phải nắm chắc khách hàng, ngoài việc những sản phẩm phải có ưu thế cạnh tranh nhất định thì kỹ xảo bán hàng cũng là một nhân tố then chốt để có được đơn …

Read More »

Mưu Sự Tại Nhân

Mưu Sự Tại Nhân ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Mưu Sự Tại Nhân “Mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên.” Người thông minh biết tận dụng ưu thế vượt trội, người tự tin biết khai thác ưu thế nội lực, người giỏi giang biết tạo ưu thế cạnh tranh. Chính vì thế cuốn sách này tiến hành phân tích trình bày qua nhiều bình diện, nhiều góc độ …

Read More »