Saturday , 16 February 2019
Home »

Blog Archives

Đừng Say Điệu Nhảy

Đừng Say Điệu Nhảy ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Đừng Say Điệu Nhảy – Tạ Thị Ngọc Thảo Đừng say điệu nhảy – tập sách của 1 doanh nhân (Tạ Thị Ngọc Thảo) với nhiều bài viết mang đậm tính thời sự về tầng lớp doanh nhân trong thời kỳ đầu đổi mới của đất nước. Giới thiệu sách Sách Đừng say điệu nhảy chia làm 5 phần: Doanh …

Read More »