Sunday , 24 February 2019
Home »

Blog Archives

Linh Hồn Của Quảng Cáo

Linh Hồn Của Quảng Cáo ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Linh Hồn Của Quảng Cáo – Takahashi Nobuyuki Linh Hồn Của Quảng Cáo “Concept – ý tưởng lớn” là khái niệm trung tâm vận hành doanh nghiệp, thị trường và sản phẩm; và chúng ta cần toàn bộ cảm tính và lý tính để tạo ra nó. “Nó không chỉ dừng lại ở ý nghĩa là khái niệm và ý …

Read More »

Để Ngôn Từ Trở Thành Sức Mạnh

Để Ngôn Từ Trở Thành Sức Mạnh ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Để Ngôn Từ Trở Thành Sức Mạnh – Takahashi Nobuyuki Để Ngôn Từ Trở Thành Sức Mạnh Trong thời đại công nghệ số hiện nay, khi mà lượng thông tin được truyền tải tăng lên một cách nhanh chóng thì vai trò của ngôn từ trong kinh doanh ngày càng trở nên quan trọng. Có thể nói ngôn ngữ chính …

Read More »

Cưỡi Thuyền Ngược Gió

Cưỡi Thuyền Ngược Gió ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Cưỡi Thuyền Ngược Gió – Takahashi Nobuyuki Cưỡi Thuyền Ngược Gió Hiện tại khi tất cả các công ty đều muốn “trở thành người duy nhất”, “đứng từ lập trường của khách hàng”, “trở thành một tập đoàn sáng tạo”, “chú trọng thể chất”, “lập trường cá nhân”, thì những người làm trong ngành quảng cáo càng cần phải thử …

Read More »

Cuộc Chơi Khởi Nghiệp

Cuộc Chơi Khởi Nghiệp ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Cuộc Chơi Khởi Nghiệp – Takahashi Nobuyuki Cưỡi Thuyền Ngược Gió Hiện tại khi tất cả các công ty đều muốn “trở thành người duy nhất”, “đứng từ lập trường của khách hàng”, “trở thành một tập đoàn sáng tạo”, “chú trọng thể chất”, “lập trường cá nhân”, thì những người làm trong ngành quảng cáo càng cần phải thử …

Read More »