Wednesday , 20 February 2019
Home »

Blog Archives

Lãnh Đạo Không Đơn Giản Là Chỉ Huy

Lãnh Đạo Không Đơn Giản Là Chỉ Huy ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Lãnh Đạo Không Đơn Giản Là Chỉ Huy – Tan Hong Wee Lãnh Đạo Không Đơn Giản Là Chỉ Huy Giống như nghệ thuật bon sai, phát triển con người đòi hỏi rất nhiều kỹ năng và công cụ – yếu tố vô cùng cần thiết để người lãnh đạo có thể phát triển những người thực hiện công việc …

Read More »