Tuesday , 22 January 2019
Home »

Blog Archives

Nhân

Nhạn ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Nhân – Tần Tại Đông, Trần Hoa Châu Nhân đề cập sáu nội dung lớn, tương ứng với sáu cách hành xử để trở thành một con người có đứcNhân. I. Chú trọng tu dưỡng tâm tính. Tư tưởng chủ đạo là chính bản thân mỗi con người cần phải vượt qua được những ý niệm tư tưởng sai trái …

Read More »