Friday , 22 March 2019
Home »

Blog Archives

Hitachi Chiến Dịch Tái Cơ Cấu 2000 Ngày

Hitachi Chiến Dịch Tái Cơ Cấu 2000 Ngày ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Hitachi Chiến Dịch Tái Cơ Cấu 2000 Ngày – Taro Koitabashi Hitachi Chiến Dịch Tái Cơ Cấu 2000 Ngày Hitachi là một Tập đoàn kinh tế lớn của Nhật Bản với quy mô toàn cầu và tiềm lực tài chính hùng mạnh. Tuy nhiên, suy thoái kinh tế toàn cầu khiến cho nhiều Tập đoàn lớn, trong đó có Tập …

Read More »