Wednesday , 20 February 2019
Home »

Blog Archives

Đến Starbucks Mua Cà Phê Cốc Lớn

Đến Starbucks Mua Cà Phê Cốc Lớn ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Đến Starbucks Mua Cà Phê Cốc Lớn – Tavis Smiley Đi Lên Từ Thất Bại “Đã từng cố gắng. Đã từng thất bại. Không sao cả. Cố gắng lần nữa. Thất bại lần nữa. Thất bại tốt hơn.” Câu nói vượt thời gian của nhà văn đoạt giải Nobel Samuel Beckett đã tạo cảm hứng cho sự thành công vượt …

Read More »