Monday , 18 February 2019
Home »

Blog Archives

Đầu Tư Phi Lý Trí

Đầu Tư Phi Lý Trí ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Đầu Tư Phi Lý Trí – Terry Burnham Không chỉ có vậy, cuốn sách còn nghiên cứu, lý giải tại sao những chuyện điên rồ, hoảng loạn, suy sụp lại thường diễn ra với các nhà đầu tư và tại sao các nhà đầu tư được lập trình để mua cổ phiếu ở mức cao một cách phí lý rồi …

Read More »