Thursday , 21 March 2019
Home »

Blog Archives

Hành Vi Người Tiêu Dùng – Thấu Hiểu Và Vận Dụng

Hành Vi Người Tiêu Dùng - Thấu Hiểu Và Vận Dụng ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Hành Vi Người Tiêu Dùng – Thấu Hiểu Và Vận Dụng – TS Bùi văn Quang,Th.s Nguyễn Thị Thu Trang Hành Vi Người Tiêu Dùng – Thấu Hiểu Và Vận Dụng Câu chuyện “Làm thế nào bán lược cho nhà Sư” đã trở nên phổ biến nhưng nếu chúng ta chưa biết gì khi nghe tình huống này sẽ cảm …

Read More »