Sunday , 24 February 2019
Home »

Blog Archives

Cẩm Nang Quản Trị Điều Hành – Quản Trị Vi Mô

Cẩm Nang Quản Trị Điều Hành - Quản Trị Vi Mô ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Cẩm Nang Quản Trị Điều Hành – Quản Trị Vi Mô – TS. Phan Thanh Lâm, Th.S. Nguyễn Tiến Dũng Cẩm Nang Quản Trị Điều Hành – Quản Trị Vi Mô Cuốn sách gồm 2 tập: Quản trị vi mô và Quản trị tích hợp giúp độc giả: Khám phá trào lưu quản trị năng động ngày nay. Thực hành …

Read More »

Cẩm Nang Quản Trị Điều Hành – Quản Trị Tích Hợp

Cẩm Nang Quản Trị Điều Hành - Quản Trị Tích Hợp ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Cẩm Nang Quản Trị Điều Hành – Quản Trị Tích Hợp – TS. Phan Thanh Lâm, Th.S. Nguyễn Tiến Dũng, MA. Phan Nguyễn Đại Nghĩa Cẩm Nang Quản Trị Điều Hành – Quản Trị Tích Hợp Cuốn sách gồm 2 tập: Quản trị vi mô và Quản trị tích hợp giúp độc giả: Khám phá trào lưu quản trị năng …

Read More »