Thursday , 21 March 2019
Home »

Blog Archives

Ca Dao Nam Trung Bộ

Ca Dao Nam Trung Bộ ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Ca Dao Nam Trung Bộ – Thạch Phương, Ngô Quang Hiển Ca Dao Nam Trung Bộ Ca dao – dân ca là những khái niệm tương đương, chỉ các thể loại trữ tình dân gian, kết hợp lời và nhạc, diễn tả đời sống nội tâm của con người. Trong đó, dân ca là những sáng tác kết hợp lời …

Read More »